BEHANDLINGER OG BEHANDLINGSMETODER

NHT - NATURLIG HORMONTERAPI ®

Naturlig Hormonterapi er baseret på en objektiv laboratorietest af hormonniveauerne, så du helt præcist får syn for hvordan dine hormoner ligger i forhold til hinanden.                                                                         Vi måler østradiol, østriol, progesteron, cortisol, Dhea og testosteron.             Gennem NHT-vejledning får du indsigt i, hvilke sammenhænge, der ligger bag de symptomer du døjer med.                                                                 Resultatet af hormontesten følges op med en vejledning i, hvad der kan gøres for at genoprette balancen.                                                                          Du får vejledning i brug af bio-identiske naturlige hormoner, og vi ser på kost og ernæring, vitaminer og mineraler, på basis af den forskning, der findes i de naturlige midler.                                                                                     Hormoner har brug for næring for at kunne dannes, så det er væsentligt hvad man spiser og hvordan kroppen bruger de næringsstoffer der er tilstede.

Sådan foregår en NHT-vejledning :

Du får en test med hjem som du skal lave og sende til laboratoriet. Det er en spyttest og nem at udføre. Der følger selvfølgelig en udførlig beskrivelse med. Jeg sender samtidig et udførligt spørgeskema til dig på mail, som du udfylder og returnerer til mig, når du har sendt spyttesten afsted. Det tager sædvanligvis et par uger inden vi har resultatet af spyttesten. Laboratoriet sender svaret til mig, og jeg udarbejder en vejledning og plan til dig på baggrund at samtale med dig, spyttestresultatet og spørgeskemaet.               Vi mødes til konsultation og gennemgår planen og du får det hele på skrift samtidig.                                                                                                   Opfølgende konsultation foregår sædvanligvis efter 3-4 måneder, hvor vi ser på hvordan det går og om der skal justeringer til af vitaminer, mineraler og bioidentiske hormoner.                                                                                En ny test af hormonniveauerne anbefales efter ca. 6 måneder, for at se om alt går som det skal og at niveauerne retter sig.                                            En vejledning i Naturlig Hormonterapi kan forløbe over måske et år, da hormonerne kan være kørt af sporet en del år forud, af forskellige årsager.

           ________________________________________________   

AKUPUNKTUR / ØREAKUPUNKTUR

Tynde nåle indsættes i behandlingsværdige akupunkturpunkter enten i øret eller på kroppen. på Kroppen findes 14 meridianer. Hver meridian reflekterer til et indre organ, et væv, et sanseorgan, en stemning, farve og lugt. Meridianpunkterne er stationære, dvs. de er der altid på huden klar til at modtage frekvenser.

ET AKUPUNKTURPUNKT

Et ørepunkt vil kun give sig målbart til kende ved en ubalance. Et akupunkturpunkt består af 4 ting: en vene, en arterie, lymfebane og nervetråd, tilsammen i et lille bundt. I punktets centrum falder modstanden og omkring centrum er der øget modstand. Dvs. at punkterne er målbare med rette apparatur. Selv på våd hud er punkterne målbare og på kadavere i flere timer. Punkterne ligger i hudens overflade, og kroppens energisystem og selvhelbredende kræfter igangsættes ved at indstikke en nål (antenne) i de behandlingsåbne punkter. Punkterne eksisterer for at kunne gøre brug af og omsætte universets frekvenser til brugbare informationer for cellerne, som arbejder på samme frekvenser. Vi har altså forbindelse til universet gennem disse punkter. En slags meddele- og modtage-punkter.

Hvordan virker akupunktur?

Cellen er en lille maskine, der bruger en nøjagtig frekvens (energi) til at udfører sit arbejde. Arbejder cellen på en forkert eller "skæv" frekvens, bliver legemet sygt eller kommer i ubalance. Hvis kroppen registrer fejlfrekvensen, vil den selv gå i gang med at bedre legemet. Men kroppen kan også overse, ignorerer, give op eller lade stå til overfor en fejlfrekvens, og legemet bliver dermed ikke regenereret. Nålens metal og længde bestemmer den modtagne frekvens. Huden har en evne til at omsætte denne modtagne frekvens til cellesprog. Cellen vågner da og vil herefter arbejde på den givne korrekte frekvens. Om kroppen er modtagelig for behandling, vil de selvhelbredende kræfter hermed være aktiveret.

           __________________________________________________

ZONETERAPI

Denne behandlingsform udføres med tryk og massage på ømme steder under foden. Foden er et kort over kroppen og reflekterer med ømhed på de behandlingstrængende punkter. Ved behandling aktiveres kroppen til at finde balancen igen. Behandlingen kom til landet i 70'erne, men har været brugt i Østen, Nordamerika og Afrika i årtusinder. Mange års erfaring og forskningsarbejde, har vist at behandlingen er effektiv til en lang række lidelser. En zoneterapeut ser kroppen som en helhed, med et samarbejde mellem muskler, væv, organer, sanseorganer og psykisk tilstand. Eksempel: En patient kan have problemer med et knæ, ondt i maven og tilbagevendende halsproblemer. En zoneterapeut vil se på hvilke energibaner/meridianer der passerer forbi/igennem de ramte områder. En konklusion her kunne være mavemeridianen. Behandles mavesækproblemerne, vil hals- og knæproblemer i mange tilfælde umærkeligt forsvinde. Zoneterapi er meget populært herhjemme, ikke mindst på grund af det øgede almene velvære efter behandling, om end en del nok synes at de behandlingsværdige punkter, som er ømme, ikke altid just er behagelige at få behandlet. Efter få gange bliver det dog helt anderledes behageligt at få taget fat på de ømme steder. Selv babyer synes at nyde det i fulde drag. Dog kan den første gang blive efterfulgt af uro i systemet inden kroppen finder den rette vej frem. Zoneterapi benyttes også en del som ren forebyggelse.

                ____________________________________________

LASER

Anvendes i forskellige former. Laserlyset er ikke helbredende i sig selv, kun hvis det udsendes på bestemte frekvenser, nemlig de cellefrekvenser kroppen arbejder på. Hos naturzonen anvendes frekvenslaser både som diagnose og behandling.

                ____________________________________________

VAKUUM

Behandlingen er ældre end akupunktur og har sit udspring i Kina. Her blev det udført med glaskopper, der blev varmet op med ild. Når vakuumkoppen var varm, blev den påsat det ømme område på kroppen. Når koppen kølede af, dannedes der undertryk og huden blev suges delvis op. I dag anvendes gummikopper, uden brug af ild. Der er via en luftslange forbindelse til et trykregulerende apparat. Hos Naturzonen anvendes støvlesug, bensug, armsug og copping. Behandlingen øger blodcirkulationen stærkt i hud og muskler, på de behandlede områder og påvirker akupunkturpunkter og meridianer . Herved fremmes helbredelsen.


POSTUROLOGI

Posturologi er kroppens stilling i rummet = hjernens opfattelse af hvad der er lodret og vandret i stående stilling. Kroppens holdning/balance er et resultat af hvilke informationer hjernen får fra kroppens meddelere. Disse meddelere sidder bl.a. under foden og er fodens trykfølerer. De sender besked til hjernen om hvordan vægten er fordelt på foden og om vi går eller står. Fødder der er platfodede, hulfodede eller har varus/valgusstilling (hulbenet/kalveknæet), er dårlige meddelere til hjernen. Får hjernen ikke de rigtige informationer, kan den ikke regulere kroppens stilling korrekt. Over halvdelen af mennesker med tilbagevendende smerter, har posturale forstyrrelser. Dette aflæses og behandles af en posturolog. Behandling består af øreakupunktur (auriculomedicin) genopdaget og udviklet af MD. Paul Nogier, MD. Raphael Nogier og MD.Michel Marignan. 

Hvordan opstår forstyrrelser fra foden?

Fodens informationsgivere er fra barn blevet forstyrret fordi vi går i sko! Det bedste for fødderne er at være så tæt på jorden, som muligt. Endvidere bør svangstøtte og andre indlæg undgås. Disse indlæg kan gør fodens muskler dovne, og kroppen kan så ikke rette sig selv mere.

Øjnene som informationsgivere

En anden informationsgiver til DET POSUROLOGISKE system, er øjnene. Kontraktioner i øjenmusklerne fortæller ligeledes hjernen om kroppens position, og er en vigtig faktor i det posturologiske system (de toniske muskler, som ikke er viljestyrede)

Hvordan forstyrres øjnenes informationer?

De forstyrrende elementer er briller. Specielt briller med flydende overgang giver hjernen forkert information. Endvidere er en øjennerve forsynet fra den samme nerve, som en kæbenerve, hvilket skaber en slags flimmer i informationen til hjernen. Er kæbens stilling ukorrekt, overbelastet eller forstyrret af en utilpasset tandfyldning eller problemfyldt rodbehandling, indvirker dette på øjennerven og dermed det posturologiske system. En holdningsanomali kan derefter opstå. Eksempler er hovedpine, skulderproblemer, nakkesmerter og lav stresstærskel.

Forstyrrelser i det posturologiske system kan være små, men have stor betydning.

En sommerfugl basker med vingerne i Brasilien og en orkan starter på Hawaii.

Zoneterapi er tryk-massage på føddernes reflekszoner.

Øreakupunktur, punkterne er målbare med elektrisk apparatur.

Vaccum, Cupping-massage arbejder i dybden.