BEHANDLINGER OG BEHANDLINGSMETODER

NHT® - NATURLIG HORMONTERAPI 

Naturlig Hormonterapi hos Naturzonen i Aalborg,er baseret på en objektiv laboratorietest af hormonniveauerne, så du helt præcist får syn for hvordan dine hormoner ligger i forhold til hinanden. Det er her vi kan se forholdet mellem hormonerne (ratioerne), som skal ligge i et bestemt forhold for at være i balance.

du får målt 6 hormoner: Østradiol, østriol, progesteron, cortisol, Dhea og testosteron.

Gennem NHT-vejledning får du indsigt i, hvilke sammenhænge, der ligger bag de symptomer du døjer med. Resultatet af hormontesten følges op med en vejledning og plan, til at genoprette balancen.

 Vejledningen indeholder brugen naturlige næringsstoffer, vitaminer og mineraler, evt. udrensning og hvordan du bruger bio-identiske naturlige hormoner, på basis af  mere end 70 års forskning.

Hormoner har brug for næring for at kunne dannes, så det er væsentligt hvad man spiser og hvordan kroppen bruger de næringsstoffer der er tilstede.

Sådan foregår en NHT-vejledning :

Du får en testboks på klinikken, eller den kan sendes.Testen er en spyttest, som du kan lave hjemme. Du får selvfølgelig en udførlig vejledning på hvordan.

Jeg sender forskelligt informationsmateriale til dig pr mail, bl.a. hvad du kan komme igang med, med det samme.

Så snart jeg har svaret fra laboratoriet, mødes vi til konsultation og gennemgår testen og dine symptomer. Du får en skriftlig vejledning og plan, til hvordan du kan blive rettet op med hormonerne.

  Vejledningen foregår i flere trin, som igangsættes med nogle ugers mellemrum.                                                                Efter 4-6 måneder anbefales en ny hormontest, for at se hvordan hormonniveauerne har rykket sig og om vi skal justere i dosis.

Vi tilstræber altid lavest mulige dosis, der holder symptomerne væk.

           ________________________________________________   

AKUPUNKTUR / ØREAKUPUNKTUR hos Naturzonen Aalborg.

Tynde nåle indsættes i behandlingsværdige akupunkturpunkter enten i øret eller på kroppen. på Kroppen findes 14 meridianer. Hver meridian reflekterer til et indre organ, et væv, et sanseorgan, en stemning, farve og lugt. Meridianpunkterne er stationære, dvs. de er der altid på huden klar til at modtage frekvenser.

ET AKUPUNKTURPUNKT

Et ørepunkt vil kun give sig målbart til kende ved en ubalance. Et akupunkturpunkt består af 4 ting: en vene, en arterie, lymfebane og nervetråd, tilsammen i et lille bundt. I punktets centrum falder modstanden og omkring centrum er der øget modstand. Dvs. at punkterne er målbare med rette apparatur. Selv på våd hud er punkterne målbare og på kadavere i flere timer. Punkterne ligger i hudens overflade, og kroppens energisystem og selvhelbredende kræfter igangsættes ved at indstikke en nål (antenne) i de behandlingsåbne punkter. Punkterne eksisterer for at kunne gøre brug af og omsætte universets frekvenser til brugbare informationer for cellerne, som arbejder på samme frekvenser. Vi har altså forbindelse til universet gennem disse punkter. En slags meddele- og modtage-punkter.

Hvordan virker akupunktur?

Cellen er en lille maskine, der bruger en nøjagtig frekvens (energi) til at udfører sit arbejde. Arbejder cellen på en forkert eller "skæv" frekvens, bliver legemet sygt eller kommer i ubalance. Hvis kroppen registrer fejlfrekvensen, vil den selv gå i gang med at bedre legemet. Men kroppen kan også overse, ignorerer, give op eller lade stå til overfor en fejlfrekvens, og legemet bliver dermed ikke regenereret. Nålens metal og længde bestemmer den modtagne frekvens. Huden har en evne til at omsætte denne modtagne frekvens til cellesprog. Cellen vågner da og vil herefter arbejde på den givne korrekte frekvens. Om kroppen er modtagelig for behandling, vil de selvhelbredende kræfter hermed være aktiveret.

           __________________________________________________

ZONETERAPI - massagetryk på kroppens reflekser under fodsålen

Denne behandlingsform udføres med tryk og massage på ømme steder under foden. Foden er et kort over kroppen og reflekterer med ømhed på de behandlingstrængende punkter. Ved behandling aktiveres kroppen til at finde balancen igen. Behandlingen kom til landet i 70'erne, men har været brugt i Østen, Nordamerika og Afrika i årtusinder. Mange års erfaring og forskningsarbejde, har vist at behandlingen er effektiv til en lang række lidelser. En zoneterapeut ser kroppen som en helhed, med et samarbejde mellem muskler, væv, organer, sanseorganer og psykisk tilstand. Eksempel: En patient kan have problemer med et knæ, ondt i maven og tilbagevendende halsproblemer. En zoneterapeut vil se på hvilke energibaner/meridianer der passerer forbi/igennem de ramte områder. En konklusion her kunne være mavemeridianen. Behandles mavesækproblemerne, vil hals- og knæproblemer i mange tilfælde umærkeligt forsvinde. Zoneterapi er meget populært herhjemme, ikke mindst på grund af det øgede almene velvære efter behandling, om end en del nok synes at de behandlingsværdige punkter, som er ømme, ikke altid just er behagelige at få behandlet. Efter få gange bliver det dog helt anderledes behageligt at få taget fat på de ømme steder. Selv babyer synes at nyde det i fulde drag hos Naturzonen i Aalborg. Dog kan den første gang blive efterfulgt af uro i systemet inden kroppen finder den rette vej frem. Zoneterapi hos Naturzonen i Aalborg, benyttes også en del som ren forebyggelse.

                ____________________________________________

LASER

Anvendes i forskellige former. Laserlyset er ikke helbredende i sig selv, kun hvis det udsendes på bestemte frekvenser, nemlig de cellefrekvenser kroppen arbejder på. Hos Naturzonen anvendes frekvenslaser både som diagnose og behandling.

                ____________________________________________

VAKUUM og cuppingmassage 

Behandlingen er ældre end akupunktur og har sit udspring i Kina. Her blev det udført med glaskopper, der blev varmet op med ild. Når vakuumkoppen var varm, blev den påsat det ømme område på kroppen. Når koppen kølede af, dannedes der undertryk og huden blev suges delvis op. I dag anvendes gummikopper, uden brug af ild. Der er via en luftslange forbindelse til et trykregulerende apparat. Hos Naturzonen i Aalborg, anvendes støvlesug, bensug, armsug og cuppingmassage. Behandlingen øger blodcirkulationen stærkt i hud og muskler, på de behandlede områder og påvirker akupunkturpunkter og meridianer . Herved fremmes helbredelsen.

Zoneterapi er tryk-massage på føddernes reflekszoner.

Øreakupunktur, punkterne er målbare med elektrisk apparatur.

Vaccum, Cupping-massage hos Naturzonen i Aalborg arbejder i dybden.